dimarts, 24 de març de 2020

Acreditaciones y Reconocimientos del Master de Sexologia del Instituto Superior de Estudios Sexologicos (ISES)

__________________________________________________
Reconocimientos y Acreditaciones del Master de Sexologia del Instituto Superior de Estudios Sexologicos (ISES)


Col.laboració amb Universitat
 de Barcelona. Conveni específic 
Universitat Illinois. 2.009Reconeixement Oficial Formacions en
 Sexologia. Reconeixement d'Interès 
Professional pel Col.legi Oficial de 
Psicòlegs del País Valencià 2.009
______________________________________

Membre de la Federació 
Espanyola de Societats de Sexologia

___________________________________________
Reconeixement Oficial Formacions en 
Sexologia de l'Institut Superior d'Estudis 
Sexològics I.S,E.S. Reconeixement d'Interès
 Professional pel Col.legi Oficial de 
Psicòlegs del País Valencià 2.009
___________________________________________

Col.laborador Docent Universitat de 
Barcelona del 1999 al 2002
Docent en L'Institut Superior d'Estudis 
Sexològics ISES en Preparació per a 
Psicòlegs per a la Pràctica de Sexologia.
 Reconegut pel Ministeri de
 Sanitat i Consum. 2.009

___________________________________________


La Generalitat Reconeix l'Institut 
Superior d'Estudis Sexològics 
ISES que Dirigeixo. 2.008

___________________________________________


Generalitat de Catalunya Reconeix la Docencia del 
Master de Sexologia que presento en el marc de
 l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES
Reconeixement d'Interès Sanitari del Master
 en Sexologia per IES Institut 
d'Estudis de la Salut 2.009

__________________________________________________Reconeixement d'Interès Sanitari 
del Master en Sexologia que
 imparteix l'Institut Superior
 d'Estudis Sexològics ISES 
que presideixo. 2.009
Reconeixement d'Interès Sanitari 
per l'Institut d'Estudis de la Salut
 de la Generalitat de Catalunya de
 la formació que imparteixo 
"Aprendre a Ensenyar Sexologia" 
en el marc de l'Institut Superior 
d'Estudis Sexològics ISES. 2009

___________________________________________


Reconeixement d'Interès Sanitari per 
l'Institut d'Estudis de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya de la formació 
que imparteixo "Curs d'Actualització en 
Sexologia" en el marc de l'Institut 
Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

___________________________________________


Reconeixement d'Interès Sanitari 
per l'Institut d'Estudis de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya de 
la formació que imparteixo
 "Master en Sexologia Online"
 en el marc de l'Institut Superior
 d'Estudis Sexològics ISES. 2009

___________________________________________Reconeixement d'Interès Sanitari
 per l'Institut d'Estudis de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya de 
la formació que imparteixo 
"Formació en Psicologia i Sexologia
 per a Integració Social i Atenció 
Socio Sanitària" en el marc de
 l'Institut Superior d'Estudis
 Sexològics ISES. 2009

___________________________________________


Col.laboració en tasques de Formació de 
Universitat Ramon Llull. 2007/ 2008

___________________________________________


Membre de Soci Numerari de
 la Societat Catalana de
 Sexologia i de la Societat 
Catalana de salut Pública. 
Dins de  l'Acadèmia de Ciències
 Mèdiques de Catalunya i Balears.
 2.001

Reconeixement del Curs de Sexologia 
Impartit per l'Institut
 Superior d'Estudis 
Sexològica per part de la Universitat 
de Girona 2.009

___________________________________________

Conveni de Col.laboració
 Docent amb la
 Universitat Oberta de Catalunya
 UOC 2.005

___________________________________________


Membre de Soci Numerari 
de la Societat Catalana de
 Sexologia i de la Societat 
Catalana de salut Pública. 
Dins de  l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de 
Catalunya i Balears. 2.001Col.laboració Docent a la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona
 2.007/2.008
___________________________________________

Reconeixement del Ministeri de
 Sanitat i Consum del Curs 
Avançat i d'Actualització en 
Sexologia que imparteixo en el marc
 de l'Institut Superior d'Estudis
 Sexològics ISES . 2009
__________________________________________________
Acreditaciones y Reconocimientos del Master de Sexologia del Instituto Superior de Estudios Sexologicos (ISES)

__________________________________________________ Reconocimientos y Acreditaciones del Master de Sexologia del Instituto Superior de Estu...