diumenge, 27 d’octubre de 2019

Xavier Conesa Lapena. Psicòleg. Mollet del Vallès Reconeixements, Títols i Trajectòria ProfessionalTractaments Psicològics, Sexològics i de Parella

C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLÈS
Tel 653 811 887  -  686 669 601
conesa@gmail.com

Tota la nostra info:Xavier Conesa Neuropsicologo Mollet del VallesXavier Conesa Lapena. Psicòleg. 
Mollet del Vallès


___________________________Carnet de Col.legiat del Col.legi 
Oficial de Psicòlegs
________________________________________________


Carnet de l'Acadèmia de Ciencies
 Mèdiques i de la Salut
__________________________________________________Reconeixement dels 25 anys
 com a membre del Col.legi
 Oficial de Psicòlegs de Catalunya
__________________________________________________

Membre del Grup de Treball de
 Sexualitat i Parella del Col.legi 
Oficial de Psicòlegs de Catalunya
_______________________________________________

Membre de la Secció de Neuropsicologia 
del Col.legi Oficial de Psicòlegs

Membre Numerari de l'Acadèmia
 de Ciències Mèdiques de
 Catalunya 
i Balears. 2.001

__________________________________________________


Membre de la Divisió de Psicologia 
Clínica i de La Salut del Consejo 
General de Colegios Oficiales de
 Psicólogos. 2.018
__________________________________________________Incorporació com a Membre Ordinari 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de PsicólogosSexòleg Membre de l'Associció 
Espanyola d'Especialiestes en Sexologia
__________________________________________________


Col.laboració amb Universitat
 de Barcelona. Conveni específic 
Universitat Illinois. 2.009

Reconeixement Oficial Formacions en
 Sexologia. Reconeixement d'Interès 
Professional pel Col.legi Oficial de 
Psicòlegs del País Valencià 2.009.
______________________________________

Membre de la Federació 
Espanyola de Societats de Sexologia

__________________________________________________
Reconeixement Oficial Formacions en 
Sexologia de l'Institut Superior d'Estudis 
Sexològics I.S,E.S. Reconeixement d'Interès
 Professional pel Col.legi Oficial de 
Psicòlegs del País Valencià 2.009
__________________________________________________

Certificat de Col.laborador de
 la Revista Psiquiatria.com  2.018

_________________________________
Institut Català de Psicologia
 i Col.legi Oficial de Psicòlegs. 
Intercanvis professionals
sobre Problemes de Parella 1994

_________________________________Col.laborador Docent Universitat de 
Barcelona del 1999 al 2002

__________________________________________________


Formació en Transtorn d'Ansietat per Dr. Paul M. Salkovskisde la Universitat d'Oxford. 1995


__________________________________________________Docent en L'Institut Superior d'Estudis 
Sexològics ISES en Preparació per a 
Psicòlegs per a la Pràctica de Sexologia.
 Reconegut pel Ministeri de
 Sanitat i Consum. 2.009

__________________________________________________


La Generalitat Reconeix l'Institut 
Superior d'Estudis Sexològics 
ISES que Dirigeixo. 2.008

__________________________________________________


Generalitat de Catalunya Reconeix la Docencia del 
Master de Sexologia que presento en el marc de
 l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES

__________________________________________________


L'Ajuntament de Mollet del Vallès. 
Reconeixement dels 20 anys de la 
nostra activitat al municipi i comarca. 2.005

__________________________________________________


Formació en Psicofarmacologia en el marc 
del Col.legi Oficial dePsicòlegs de Catalunya. 1.999

__________________________________________________


Formació en Psicoteràpia Centrada en
 la Persona de l'Institut de Ciencies
 Sanitàries i de l'Educació. Universitat
 Pontificia Comillas. 1987

__________________________________________________


Reconeixement d'Interès Sanitari del Master
 en Sexologia per IES Institut 
d'Estudis de la Salut 2.009

__________________________________________________Reconeixement d'Interès Sanitari 
del Master en Sexologia que
 imparteix l'Institut Superior
 d'Estudis Sexològics ISES 
que presideixo. 2.009

__________________________________________________

Reconeixement d'Interès Sanitari 
per l'Institut d'Estudis de la Salut
 de la Generalitat de Catalunya de
 la formació que imparteixo 
"Aprendre a Ensenyar Sexologia" 
en el marc de l'Institut Superior 
d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________


Reconeixement d'Interès Sanitari per 
l'Institut d'Estudis de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya de la formació 
que imparteixo "Curs d'Actualització en 
Sexologia" en el marc de l'Institut 
Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________


Reconeixement d'Interès Sanitari 
per l'Institut d'Estudis de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya de 
la formació que imparteixo
 "Master en Sexologia Online"
 en el marc de l'Institut Superior
 d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________Reconeixement d'Interès Sanitari
 per l'Institut d'Estudis de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya de 
la formació que imparteixo 
"Formació en Psicologia i Sexologia
 per a Integració Social i Atenció 
Socio Sanitària" en el marc de
 l'Institut Superior d'Estudis
 Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________


Col.laboració en tasques de Formació de 
Universitat Ramon Llull. 2007/ 2008

__________________________________________________


Membre de Soci Numerari de
 la Societat Catalana de
 Sexologia i de la Societat 
Catalana de salut Pública. 
Dins de  l'Acadèmia de Ciències
 Mèdiques de Catalunya i Balears.
 2.001

__________________________________________________


Reconeixement Públic de
 les activitats com a Psicòleg per
 part de l'Ajuntament de 
Mollet del Vallès. 1.995

__________________________________________________


Reconeixement del Curs de Sexologia 
Impartit per l'Institut
 Superior d'Estudis 
Sexològica per part de la Universitat 
de Girona 2.009

__________________________________________________

Conveni de Col.laboració
 Docent amb la
 Universitat Oberta de Catalunya
 UOC 2.005

__________________________________________________


Membre de Soci Numerari 
de la Societat Catalana de
 Sexologia i de la Societat 
Catalana de salut Pública. 
Dins de  l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de 
Catalunya i Balears. 2.001
__________________________________________________Col.laboració Docent a la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona
 2.007/2.008
__________________________________________________


Reconeixement del Ministeri de
 Sanitat i Consum del Curs 
Avançat i d'Actualització en 
Sexologia que imparteixo en el marc
 de l'Institut Superior d'Estudis
 Sexològics ISES . 2009
__________________________________________________


Membre del Grup de Treball 
de Sexualitat i Parella del Col.legi
 Oficial de Psicòlegs 2.018

__________________________________________________
Membre Xarxa de la 
Diputació de Barcelona.
 Conferències
__________________________________________________Títol Oficial de Psicòleg. 
Universitat de Barcelona. 1980

Membre de la Secció d'Alternatives  Per la Resolució de Conflictes del COPC


__________________________________________________
.......

Xavier Conesa Lapena. Psicòleg Psicologo Mollet del Vallès
_________________________________________________


Videos. Canal de Youtube: 

_________________________________________________

Codi deontològic del psicòleg.

El codi deontològic del psicòleg és una guia que orienta l'ètica professional de qualsevol que es dediqui a la psicologia. A Espanya, el codi es va desenvolupar a partir de les ponències del I congrés del Col·legi Oficial de Psicòlegs celebrat a Madrid al maig de 1984. En ell es va identificar la necessitat de regular la pràctica i es va proposar realitzar un treball conjunt entre tots els psicòlegs de Espanya per crear una guia que evités la mala pràctica des d'una perspectiva ètica.

Al llarg del codi deontològic podem trobar 59 articles que regeixen la compentencia professional, la intervenció, la investigació i docència, obtenció i ús de la informació, la publicitat, la remuneració i les garanties processuals. L'incompliment de qualsevol d'aquests articles suposarà una avaluació del professional negligent a través d'un comitè sancionador; i un cop jutjada la gravetat de la falta, s'aplicarà la sanció corresponent a la falta. Aquesta sanció pot ser lleu però també important, com la retirada del títol i la llicència per exercir.


Principis generals del codi deontològic
El primer dels principis generals (art. 5) ens parla sobre la finalitat de la psicologia. La qual s'orienta cap a objectius humans i socials com el benestar, salut, qualitat de vida, etc. Qualsevol pràctica dins de la psicologia que vagi en contra d'aquestes metes aniria en contra de l'ètica professional.

L'article 6 versa sobre la sinceritat del professional. Un psicòleg, coneixent les dades veritables, no pot alterar-los ni transmetre una versió fraudulenta dels mateixos. L'activitat professional s'ha de basar en la responsabilitat, honestedat i sinceritat envers els clients i el públic. I valer-se únicament d' instruments i tècniques amb fonamentació científica i objectiva.

El següent principi, l'article 7, parla de l'ús de la psicologia amb intencionalitat negativa. Queda totalment prohibit utilitzar les nocions apreses en aquesta disciplina per coartar la llibertat individual o aplicar maltractaments. Mai i en cap cas es justificarà la mala aplicació de la psicologia; ja sigui per conflicte armat, obligació, guerra civil, revolució, terrorisme o qualsevol altra situació que pretengui justificar el delicte.

L'article 8 diu que tot psicòleg ha d'informar, almenys als organismes col·legials, en cas de tenir coneixement d'una violació dels drets humans, maltractaments o condicions de reclusió cruels. El secret professional o la confidencialitat amb el client no s'exerceix quan ocorren aquest tipus de situacions. Desgraciadament, aquest és un dels articles del codi més infringit.

El següent principi general (art. 9), parla sobre el respecte dels criteris morals o religiosos dels clients. Això sí, el fet de respectar-los no impedeix el qüestionament dels mateixos quan sigui necessari en el marc de la intervenció.


L'article 10 prohibeix al psicòleg, durant la prestació dels seus serveis, fer ús de la discriminació per raça, gènere, sexe, credo, ideologia o qualsevol altre factor diferenciador. L'aplicació de la psicologia és universal i per tant en la seva pràctica s'ha de respectar el principi de no discriminació.

Al principi general de l'article 11 es parla sobre que el psicòleg no pot beneficiar-se pel seu estatus de poder o superioritat davant dels pacients ; ja sigui per benefici propi o de tercers. Aprofitar-se de aquest estatus seria allunyar-se de les metes de la disciplina psicològica.

L'article 12 parla sobre la cautela a l'hora d'escriure els seus informes o diagnòstics. Els trastorns mentals o qualificatius psicològics en multitud d'ocasions van al costat de estigmes o etiquetes socials. Per aquesta raó cal usar amb cautela el llenguatge, intentant no degradar socialment a cap dels clients.

L'article 13 busca evitar les males derivacions de pacients o apropiació indeguda de clients. En cap cas es poden monopolitzar els clients, i s'han de seguir les vies legals propostes per a la derivació dels pacients. Això ens assegura que les persones siguin tractades pel millor professional per al seu problema.

L'article 14 prohibeix prestar el nom o la signatura del psicòleg professional a tercers. L'única persona que pot signar, dins de la pràctica professional, és el propi psicòleg. Amb això s'evita l'intrusisme i l'encobriment de pràctiques vanes o pseudocientífiques .

I últim dels principis del codi deontològic, recollit en l'art. 15, versa sobre els interessos contraposats. Quan aquests tinguin lloc, el psicòleg procurarà realitzar la seva activitat amb la màxima imparcialitat possible. I haurà de, en aquelles situacions en què legítimament procedeixi, fer valer els seus arguments davant les autoritats institucionals.

La importància del codi deontològic
Ara que ja coneixem els principis generals del codi deontològic, per què és tan important tenir una guia de l'ètica professional? No oblidem que la psicologia clínica és una professió sanitària, i per tant els seus clients demanen que els serveis siguin competents i de confiança. En el fons, en la pràctica de cada psicòleg està registrada d'alguna manera la de tota la professió.


Però també és important tenir en compte, que un codi ètic ens ajuda a orientar les aspiracions i les regulacions dins dels valors de la disciplina psicològica. Si el que volem és una ciència a favor del progrés i del benestar, es veu necessari crear limitacions de la conducta professional que impedeixin que ens apartem d'aquests objectius.

Finalment, afegir que és deure de tot psicòleg realitzar una reflexió crítica sobre la seva conducta professional i del propi codi deontològic. Un debat continu entre un col·lectiu de psicòlegs compromesos ens ajudarà a millorar una guia d'actuació a favor de la ciència i el benestar de les persones a les que assistim.

Acreditaciones y Reconocimientos del Master de Sexologia del Instituto Superior de Estudios Sexologicos (ISES)

__________________________________________________ Reconocimientos y Acreditaciones del Master de Sexologia del Instituto Superior de Estu...