Xavier Conesa Psicologo Mollet del Valles Titulos - Titols

Tota la nostra info:


Xavier Conesa Lapena. Psicòleg. Mollet del Vallès
__________________________________________________


Carnet de Col.legiat del Col.legi Oficial de Psicòlegs
__________________________________________________


Carnet de l'Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut
__________________________________________________


Reconeixement dels 25 anys com a membre del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
__________________________________________________

Membre del Grup de Treball de Sexualitat i Parella del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
__________________________________________________


Membre Numerari de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 2.001
__________________________________________________


Membre de la Divisió de Psicologia Clínica i de La Salut del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 2.018
__________________________________________________Sexòleg Membre de l'Associció Espanyola d'Especialiestes en Sexologia
__________________________________________________


Col.laboració amb Universitat de Barcelona. Conveni específic Universitat Illinois. 2.009

__________________________________________________

Reconeixement Oficial Formacions en Sexologia. Reconeixement d'Interès Professional pel Col.legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià 2.009
__________________________________________________
Membre de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia
__________________________________________________
Reconeixement Oficial Formacions en Sexologia de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics I.S,E.S. Reconeixement d'Interès Professional pel Col.legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià 2.009
__________________________________________________
Certificat de Col.laborador de la Revista Psiquiatria.com  2.018
__________________________________________________Institut Català de Psicologia i Col.legi Oficial de Psicòlegs. Intercanvis professionals sobre Problemes de Parella 1994

______________________________________________


Col.laborador Docent Universitat de Barcelona del 1999 al 2002

__________________________________________________


Formació en Transtorn d'Ansietat per Dr. Paul M. Salkovskisde la Universitat d'Oxford. 1995

__________________________________________________Docent en L'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES en Preparació per a Psicòlegs per a la Pràctica de Sexologia. Reconegut pel Ministeri de Sanitat i Consum. 2.009

__________________________________________________


La Generalitat Reconeix l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES que Dirigeixo. 2'008

__________________________________________________

Generalitat de Catalunya Reconeix la Docencia del Master de Sexologia que presento en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES

__________________________________________________


L'Ajuntament de Mollet del Vallès. Reconeixement dels 20 anys de la nostra activitat al municipi i comarca. 2.005

__________________________________________________


Formació en Psicofarmacologia en el marc del Col.legi Oficial dePsicòlegs de Catalunya. 1.999

__________________________________________________


Formació en Psicoteràpia Centrada en la Persona de l'Institut de Ciencies Sanitàries i de l'Educació. Universitat Pontificia Comillas. 1987

__________________________________________________


Reconeixement d'Interès Sanitari del Master en Sexologia per IES Institut 
d'Estudis de la Salut 2.009

__________________________________________________Reconeixement d'Interès Sanitari del Master en Sexologia que imparteix l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES que presideixo. 2.009

__________________________________________________
Reconeixement d'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya de la formació que imparteixo "Aprendre a Ensenyar Sexologia" en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________


Reconeixement d'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya de la formació que imparteixo "Curs d'Actualització en Sexologia" en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________


Reconeixement d'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya de la formació que imparteixo "Master en Sexologia Online" en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________Reconeixement d'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya de la formació que imparteixo "Formació en Psicologia i Sexologia per a Integració Social i Atenció Socio Sanitària" en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________


Col.laboració en tasques de Formació de Universitat Ramon Llull. 2007/ 2008

__________________________________________________


Membre de Soci Numerari de la Societat Catalana de Sexologia i de la Societat Catalana de salut Pública. Dins de  l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 2.001

__________________________________________________


Reconeixement Públic de les activitats com a Psicòleg per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 1.995

__________________________________________________


Reconeixement del Curs de Sexologia Impartit per l'Institut Superior d'Estudis Sexològica per part de la Universitat de Girona 2.009

__________________________________________________

Conveni de Col.laboració Docent amb la Universitat Oberta de Catalunya UOC 2.005

__________________________________________________


Membre de Soci Numerari de la Societat Catalana de Sexologia i de la Societat Catalana de salut Pública. Dins de  l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 2.001
__________________________________________________Col.laboració Docent a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona 2.007/2.008
__________________________________________________


Reconeixement del Ministeri de Sanitat i Consum del Curs Avançat i d'Actualització en Sexologia que imparteixo en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES . 2009
__________________________________________________


Membre del Grup de Treball de Sexualitat i Parella del Col.legi Oficial de Psicòlegs 2.018

__________________________________________________
Membre Xarxa de la Diputació de Barcelona. Conferències
__________________________________________________Títol Oficial de Psicòleg. Universitat de Barcelona. 1980
__________________________________________________
.......

Xavier Conesa. Psicologo Mollet del Vallès

Comentaris

  1. Xavier Conesa Psicologo Mollet. La psicologia en l'actualitat es defineix com la ciència que estudia la conducta i els processos mentals. L'objecte d'estudi de la psicologia és el comportament de l'individu des del punt de vista individual i grupal, en altres paraules, l'interacció que es configura entre els organismes individuals amb el seu medi ambient i amb altres organismes. PSICOLOGIA EDUCATIVA: Branca de la psicologia que es dedica especialment deaumentar l'eficiència de l'aprenentatge a través de l'ús del coneixement sobre l'aprenentatge i la motivació en les pràctiques i procediments escolars. PSICOLOGIA CLÍNICA: Branca de la Psicologia dedicada a l'estudi, diagnòstic i tractament dels trastorns conductuals. PSICOLOGIA DE LA SALUT: És el conjunt de contribucions científiques, educatives i professionals que les diferents disciplines psicològiques fan a la promoció i manteniment de la salut, a la prevenció i tractament de la especialitat, a la identificació dels correlats etiològics i diagnòstics de la salut, la malaltia i les disfuncions relacionades, a la millora del sis tema sanitari i la formació d'una sanitària noapolítica. PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: Rama de la psicologia aplicada que s'ocupa de l'aplicació de les tècniques i hallatges psicològics a la resolució dels problemes que es plantegen en el camp de les organitzacions. Existeixen 3 aspectes principals dins de lapsicologia organitzativa, La psicologia del personal, la psicologia industrial-social, i laingeniería humana.PSICOLOGIA SOCIAL: Branca de la psicologia que es dedica a l'estudi dels grups individualitzats. Estudia els processos psicològics i les interaccions interpersonals en els grups i entre els mateixos. PSICOLOGIA EXPERIMENTAL: Empleatge d'una metodologia científica sistemàtica i controlada en la investigació dels fenòmens psicològics. Presentacionsistemática de la metodologia i els resultats d'un experiment, pel generaldentro del context d'un experiment de laboratori.NEUROPSICOLOGÍA: És una disciplina on es combinen els coneixements de laneurologia i psicologia, amb l'objectiu d'estudiar els danys, funcionament normal, o lesions en la estructura del sistema nerviós central, que tenen conseqüències en els processos psicològics, cognitius, en el comportament iemocionales. PSICOLOGIA DELSPORT: Rama de la psicologia que es dedica a estudiar els processos psicològics i la conducta de l'home durant l'activitat esportiva, amb lafinalitat de optimitzar les condicions internes de l'esportista per aconseguir l'expressió del potencial físic, tècnic i tàctic adquirit en el procés de preparació. PSICOLOGIA AMBIENTAL: s'ocupa de les interaccions entre l'ambient físic delhombre
     -
    particularmente l'ambient urbà-, i la conducta i les experiencies humanas

    ResponElimina
  2. Tota la nostra info: www.xavierconesa.com www.psicologosmollet.com psicologosparejas.es

    ResponElimina

Publica un comentari a l'entrada